• Idioma actual català

Llibre del tutor on-line

Amb la incorporació dels nous residents el juny del 2018, l’Hospital Clínic ha posat en marxa la primera versió de Docentis®, una solució informàtica amb la idea d’ajudar els tutors de residents en les seves tasques docents. Aquest “llibre del tutor on-line” surt de la necessitat creixent dels tutors de registrar i ordenar les seves accions docents i és fruit de la col·laboració de la Comissió de Docència i de la companyia especialitzada en salut Costaisa. L’aplicació permet des de qualsevol dispositiu, entre d’altres coses, consultar el llibre del resident, programar i registrar les tutories i generar i seguir el Pla Individual de Formació dels residents, facilitant posteriorment l’elaboració de les avaluacions i les memòries tutorials. Es pretén que aquesta solució vagi millorant amb l’ajuda dels comentaris dels diferents tutors amb el seu ús.