Lliurament xec per a recerca oncològica

El passat 1 març 2016 l’Associació Pas a Pas amb el Càncer de Mama, va lliurar un xec de 7.000€ al Dr. Aleix Prat, Cap de Servei d’Oncologia Mèdica i Director del Laboratori Genòmica Translacional i Teràpies Dirigides en Tumors Sòlids de l’IDIBAPS.

Qui són Pas a Pas amb el Càncer de Mama?

L’Associacio´ PAS A PAS amb el Ca`ncer de Mama e´s una associacio´ sense finalitat de lucre, degudament inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, que neix a partir de la pe`rdua d’una persona molt estimada a causa d’un ca`ncer de mama.

Com neix Pas a Pas amb el Càncer de Mama?

Una pacient oncològica del Servei Oncologia Mèdica sempre va estar molt vinculada a l’esport i en especial al futbol sala, i encomanats per la seva empenta i coratge davant de la malaltia, es va crear aquesta associació.

Què pretén Pas a Pas amb el Càncer de Mama?

L’Associació Pas a Pas amb el càncer de pretén contribuir a la investigacio´ i a la lluita contra el ca`ncer, en especial al ca`ncer de mama del tipus HER2.

El nom de l’Associacio´ surt de la filosofia de vida d’anar pas a pas en tots els aspectes i tambe´ en els moments difi´cils en el cas d’una malaltia tant dura, i en molts casos llarga, com e´s el ca`ncer.

Captació de fons

Des del 2015 l’Associació ha realitzat diferents activitats per a captació de fons. Aquestes activitats sempre han estat vinculades a la salut i l’esport, com una manera de promoure l’educació per a la salut. Els diners recaptats són destinats per l’estudi molecular en tumors sòlids de pacients tipus HER2+.