L’Obra Social “la Caixa” destina 39.600 euros a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

Pere Guardiola, Director del Centre d’Institucions Catalunya de “la Caixa”, el Dr. Elías Campo Güerri i Pastora Martínez Samper, Director i Gerent de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i el Dr. Joan Joseph Munné, metge investigador de la Unitat VIH/SIDA de l’entitat Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica i responsable del projecte, han signat el conveni del projecte presentat per l’entitat al Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials que convoca anualment l’Obra Social ”la Caixa”.

L’Obra Social ”la Caixa” ha concedit ajuts per valor de 994.100 euros a 52 projectes de la província de Barcelona. Aquestes dotacions econòmiques formen part de la segona convocatòria 2012 del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials que convoca anualment l’Obra Social ”la Caixa” amb l’objectiu d’oferir oportunitats als col·lectius en situació de vulnerabilitat social.

Aquesta convocatòria té com a finalitat oferir suport a les organitzacions no lucratives que treballen al territori espanyol i que desenvolupen projectes dirigits a donar cobertura a les necessitats bàsiques i garantir el suport personal i social a les persones que es troben en risc o en situació d’exclusió social, amb la finalitat de reforçar les seves capacitats per iniciar i consolidar un procés d’inclusió social.

El projecte seleccionat és un projecte d’acció social per a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. El principal objectiu és promoure i dinamitzar la participació i la inclusió social, cultural i sanitària de col·lectius en risc d’exclusió social, que viuen en situacions d’extrema pobresa, sobretot dones. El programa va dirigit a dones que exerceixen la prostitució al carrer i a usuaris de drogues, que pateixen una important deficiència educativa i sociosanitària. D’altra banda aquest projecte és pioner al reforçar la interacció entre entitats d’àmbit comunitari i un centre de recerca i assistencial d’excel·lència com són la Fundació Clínic i l’Hospital Clínic, respectivament.

Criteris de selecció Per desenvolupar la selecció dels projectes de la convocatòria 2012 s’han considerat de manera especial aspectes com la cobertura de les necessitats bàsiques —alimentació, roba, higiene, equipament escolar— (94 projectes), l’atenció psicosocial individualitzada (61 projectes), l’accés a un servei de residència temporal per a persones en procés d’inclusió social (39 projectes), la promoció de la participació i la inclusió social (54 projectes), i el foment i la gestió de voluntariat vinculat als projectes de lluita contra la pobresa i l’exclusió social (5 projectes).

S’han valorat de manera favorable projectes que fomenten el treball en xarxa i la col•laboració entre entitats i agents socials, administracions públiques i d’altres organismes que s’han associat per unir esforços en un mateix territori i aconseguir així una major eficiència per arribar a més beneficiaris i en millors condicions. L’Obra Social ”la Caixa” considera aquest com un dels valors a potenciar, especialment en un context socioeconòmic com l’actual.

Pensant en les persones, més que mai ”la Caixa”, ha optat per reforçar, més que mai en aquests moments, el seu compromís amb les persones. En aquest sentit, l’Obra Social manté el 2012, per cinquè any consecutiu, un pressupost de 500 milions d’euros. El desenvolupament de programes de caràcter social, adequats a les necessitats més emergents en l’actual conjuntura, concentra la major part de la inversió. La superació de la pobresa infantil, el foment de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats, l’envelliment actiu i saludable de les persones grans i l’atenció a les persones amb malalties avançades són, en aquests moments, les quatre línies de treball prioritàries.

A més, l’entitat impulsa altres projectes dirigits a donar cobertura a diferents carències socials: la prevenció del consum de drogues, l’accés a l’habitatge, el valor positiu de la diversitat i la interculturalitat presents en la nostra societat actual, el foment del voluntariat, la concessió de microcrèdits o la cooperació internacional. El suport a l’educació i la investigació, la conservació del medi ambient i la divulgació de la cultura completen els objectius essencials de l’Obra Social ”la Caixa”.