Clínic Barcelona

Luís Donoso i el futur de la imatge mèdica, portada a Flash TIC Salut

El Dr. Luís Donoso, director del Centre de Diagnòstic per la Imatge, ha estat portada aquest mes de febrer del butlletí digital "Flash TicSalut", amb una entrevista on parla de l'estat de la qüestió i les perspectives de futur en la imatge mèdica digital. En l'entrevista, el Dr. Donoso analitza els nous sistemes de gestió al núvol, les perspectives d'innovació en el treball amb imatge mèdica digital, la Intel·ligència Artificial (IA) aplicada al tractament de la informació de la imatge mèdica i els reptes de futur, entre d'altres.