L'ús de les TIC i la telemedicina milloren significativament la qualitat dels resultats de les espirometries forçades

Les espirometries, la mesura sistemàtica i estandarditzada de la capacitat de mobilització de l'aire pulmonar, és una prova clau en la detecció i el seguiment de les malalties respiratòries, especialment de l'EPOC i l'asma, i ajuda a pal·liar en bona mesura el seu infradiagnòstic entre la població. Es per això que, al nostre país, el Pla Director de les Malalties Respiratòries (PDMAR, 2010) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya considera prioritari garantir-ne la seva qualitat en tots els àmbits assistencials. En aquesta realitat s'emmarca el projecte multicèntric Telemedicine Enhances Quality of Forced Espirometry in Primary Care, els resultats del qual han estat recentment publicats a la prestigiosa revista científica European Respiratory Journal.

L'estudi ha estat liderat pel servei de Pneumologia de l'Hospital Clinic (ICT) i coordinat pel Sr. Felip Burgos, infermer del servei i investigador del CIBERes, i hi han participat 5 hospitals i 10 centres d'atenció primària espanyols. El  seu propòsit era avaluar l'eficàcia, l'acceptabilitat i la usabilitat d'una aplicació web basada en l'ús del llenguatge estàndard d'intercanvi electrònic d'informació clínica (CDA) R2, de HL7, desenvolupada  específicament per a espirometries. Recentment, s'han publicat els requeriments tècnics d'aquesta aplicació basada en web, en els què també hi ha participat el Clínic.

L'estudi, d'una durada de 12 mesos, va avaluar 3.383 espirometries realitzades en els centres d'intervenció i 1.198 en els centres de control. Els resultats va mostrar que els centres que realitzaven les espirometries amb l'ajut de l'aplicació web presentaven un major percentatge d'espirometries d'alta qualitat (un 71,5%) de forma sostinguda en el temps, mentre que els centres de salut control la proporció era menor (59,5%) i presentava una devallada significativa al llarg del temps de la prova.

Segons conclou l'equip d'investigació, la tele-col·laboració entre els professionals de l'atenció primària i els especialistes en funció pulmonar dels hospitals es mostra molt positiva a l'hora de  garantir la qualitat de les espirometries forçades fetes per personal no expert. En aquest sentit, en paraules del Sr. Burgos, "la introducció de les TIC pot impulsar noves estratègies per a la millora del diagnòstic precoç de l'EPOC incorporant altres agents del sistema de salut com les farmàcies, algunes de les quals ja utilitzen aquesta aplicació."