Clínic Barcelona

Manolo Alonso-Andrade, cap de Producció del Servei d'Alimentació