El Dr. Mark H. Yazer debat a l’IDIBAPS sobre la qualitat de la sang emmagatzemada més de 14 dies

Actualment, els bancs de sang emmagatzemen els concentrats d’hematies de forma refrigerada entre 2-6º C amb una solució conservant durant un màxim de 42 dies. Aquest emmagatzematge permet un correcte manteniment de la funció de les hematies fins el darrer dia encara que està àmpliament demostrat que ocorren una sèrie de canvis morfològics, bioquímics i biomecànics coneguts com “lesió d’emmagatzematge”. Ara bé, no està clar que aquesta lesió provoqui efectes clínics en els pacients transfosos. El Dr. Mark H. Yazer, Professor Associat de Patologia a la University of Pittsburgh, va oferir el 10 de maig a l’IDIBAPS una sessió per reflexionar sobre aquest tema. Aquest ponent arribava convidat pel Dr. Miguel Lozano i el Dr. Joan Cid, del Servei d’Hemoteràpia i Hemostàsia de l’Hospital Clínic – IDIBAPS.