L’exposició al màrqueting de l’alcohol incrementa el consum entre menors de 13 a 16 anys

Els resultats del projecte europeu AMPHORA (Alcohol Public Health Research Alliance) es presentaran el proper 15 de maig al Parlament Europeu com a part de la ‘Setmana de conscienciació sobre els danys de l’alcohol’. Els líders del projecte demanaran als representants europeus una aproximació integral al problema de l’alcohol a nivell europeu, que inclogui la prohibició total de la publicitat de begudes alcohòliques, l’aplicació d’un etiquetatge amb advertiments de salut per aquests productes i que es garanteixi que tots els pacients amb problemes d'alcohol rebin tractament adequat. Més de 30 institucions de 13 països europeus han participat en aquest projecte, que ha estat coordinat des de l'Hospital Clínic de Barcelona pel Dr. Antoni Gual, cap de la Unitat d’Addiccions de l’Hospital Clínic de Barcelona i investigador de l’IDIBAPS.

De mitjana, els europeus de més de 15 anys beuen cada dia uns 27 grams d’alcohol (l’equivalent a 3 consumicions de begudes de baixa graduació), xifra que suposa dues vegades la mitjana mundial. A més, un de cada 8 europeus en consumeix 60 grams o més diverses vegades a la setmana. D’altra banda, cada any moren prematurament al voltant de 138.000 persones d’entre 15 a 64 anys per causes relacionades amb l’alcohol:al voltant d’un 40% d'aquestes morts ho són a causa de cirrosi hepàtica, aproximadament un 30% per accidents i violència, i un 20% per càncer.

Aquests són alguns dels resultats obtinguts pel projecte AMPHORA que en el seu manifest final proposa un seguit de polítiques, clares i factibles, per reduir la càrrega que suposa el consum d'alcohol en l’economia i la salut europea. Algunes de les accions recomanades són les següents:

Prohibició de la publicitat AMPHORA ha dut a terme el primer estudi longitudinal a nivell europeu per avaluar l’impacte a mig termini del màrqueting online i el patrocini d’esdeveniments esportius, finançats per les grans empreses productores d’alcohol, en el consum d’alcohol dels joves. La investigació mostra clarament que en menors d’entre 13 i 16 anys, a més exposició a aquestes pràctiques més elevada serà la probabilitat que augmentin el consum d’alcohol un any i mig més tard. Així, els experts d’AMPHORA creuen que ha arribat el moment de prohibir dins de la Unió Europea totes les formes de màrqueting relacionades amb l’alcohol, com ja ve fent-se amb el tabac.

Etiquetatge amb advertiments de salut Tres consumicions per dia, la quantitat mitjana que beuen els europeus, equival al nivell tòxic que causa càncer. Aquest volum de consum produeix aproximadament 136.000 nous casos de càncer cada any a la Unió Europea. De fet, aquest nivell de consum representa un risc de desenvolupar aquesta malaltia dues vegades més alt del que ho fa l’exposició diària al fum del tabac per part d’un fumador passiu.

Els experts d’AMPHORA creuen que el públic té dret a saber els riscos de l’alcohol i per això demanen als governs que legislin de forma urgent per tal que totes les begudes alcohòliques portin etiquetatges amb informació i advertiments de salut, de la mateixa manera que en els paquets de tabac s’adverteix dels perjudicis que comporta fumar.

Garantir el tractament per tots els pacients amb problemes d’alcohol Existeixen tractaments eficaços, com ara les intervencions breus i els tractaments farmacològics, per tractar els diferents problemes d'alcohol, però només un reduït percentatge dels qui necessiten ajuda l’acaben finalment rebent als països europeus.

AMPHORA aporta, una vegada més, evidència sobre l’eficàcia per reduir el consum d’alcohol de les intervencions breus tant en els centres d’atenció primària com en les unitats d’urgències hospitalàries. El projecte presenta també dades sobre l’eficàcia dels tractaments farmacològics a l’hora de tractar els trastorns relacionats amb el consum d'alcohol amb beneficis observables a curt termini.

Tot i això, en els 6 països europeus que van participaren l’estudi d’aquesta temàtica dintre d’AMPHORA (Alemanya, Itàlia, Espanya, Suïssa, Àustria i Anglaterra) es va detectar que només entre un 4% i un 23% (depenent del país) de les persones que necessiten tractament en relació amb el consum d’alcohol acaben finalment tenint-hi accés. Entre les raons que explicarien aquest reduïda xifra trobem, d’una banda, la manca de conscienciació per part dels professionals de la salut, que segueixen veient els problemes relacionats amb l’alcohol com una problemàtica “social” i no de salut. D’altra banda, hi ha també un estigma associat amb els problemes de consum l'alcohol i altres malalties de salut mentals, que fa que les persones s’avergonyeixin i no demanin l’ajuda que necessiten. Com a resultat, molts dels recursos acaben sent desviats per tractar altres problemàtiques.

El projecte AMPHORA AMPHORA és un projecte de 4 milions d’euros cofinançat pel 7è programa de recerca de la Comissió Europea (FP7) i coordinat per l’Hospital Clínic de Barcelona. AMPHORA pretén aportar nova evidència científica en l’àmbit de l’alcohol a Europa. L’objectiu últim és difondre aquest coneixement entre els diferents actors implicats en l’elaboració i la implementació de polítiques efectives de salut pública.