Memòria IDIBAPS 2011 disponible online

Podeu consultar l’activitat de l’IDIBAPS en el nou exemplar del seu Annual Scientific Report. Entre d’altres dades destacades, hi trobareu detalls sobre els 906 articles originals publicats l’any 2011 en revistes amb elevat factor d’impacte.

El document està disponible des del web de l’IDIBAPS en format PDF o navegable.

Les dades presentades en aquesta Memòria detallen la producció científica en constant creixement que encapçalen els investigadors de l'IDIBAPS, i la seva capacitat per atraure fons públics i privats. Això és possible gràcies al treball dur, l’entusiasme i les infraestructures, com el recentment construït Centre Esther Koplowitz o el futur Centre de Recerca Cellex. Aquest enorme potencial per a la captació de recursos i la seva conversió en resultats aplicables a la pràctica clínica són la millor garantia per assegurar el futur de l'Institut.