Més de 81.000 persones accedeixen al Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte de l’Hospital Clínic i l’Hospital del Mar a través de les farmàcies

A Catalunya cada any es diagnostiquen més de 4.000 nous casos de càncer de còlon. Crear estratègies per garantir una detecció precoç de malalties com el càncer colorectal esdevé una acció prioritària de política sanitària. Per a això es va implantar a Barcelona a finals del 2009 el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR) –concertat en la Cartera de Serveis del CatSalut– on s’establia un model organitzatiu entre l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar i el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat de la prova i el nivell de participació a través de la implicació dels farmacèutics. Durant la segona fase d’aquest programa, realitzada entre gener de 2012 i desembre de 2013, més de 81.000 persones han accedit a la prova a través de les farmàcies i la participació mitjana ha augmentat fins al 48% (81.777 persones del total de 170.467 de població elegible), cinc punts per sobre de la primera ronda (43,5%), arribant en alguns districtes fins al 54%.

Com és d’esperar en un programa de cribratge on una proporció molt alta de la població participant és la mateixa que en la ronda anterior, és a dir, que ja es van sotmetre a la detecció i possible eliminació d’adenomes en la primera ronda, el número de resultats positius -aquells en què es detecta sang oculta en femta- ha estat menor en aquesta segona ronda: s’ha passat de 4.973 a 4.275, xifra que representa un 5,2% del total de proves recollides a la farmàcia. Tot i així, el programa ha permès detectar, en aquesta segona ronda, 165 càncers i 1.234 adenomes d’alt risc i 696 de baix risc.

Les dones d’entre 60 i 64 anys, les més participatives

La prova està adreçada a homes i dones d’entre 50 i 69 anys i arriba a sis districtes de Barcelona: Ciutat Vella, l’Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí. Del total de participants, la xifra més alta -52,8%-correspon a les dones dins la franja d’edat que comprèn dels 60 als 64 anys, i pel que fa als districtes, el més actiu ha estat Sant Martí (54,2%). A més, en conjunt, el 82,6% de les persones que ja van participar en la primera ronda, han continuat fent-ho a la segona.

Com funciona el Programa?

Cada dos anys les persones que formen part de la població diana, homes i dones d’entre 50 i 69 anys, reben una carta convidant-los a participar en el programa voluntàriament. Les persones convidades s’adrecen a les farmàcies comunitàries que participen en el programa, on el farmacèutic consciencia sobre la importància de realitzar-se la prova, aconsella sobre la seva correcta realització i detecta possibles motius d’exclusió. Els participants recullen i entreguen el kit de cribratge a la farmàcia. Des d’aquí es fa arribar al laboratori de l’Hospital Clínic, que analitza la prova. Si aquesta resulta positiva, s’informarà a la persona de la conveniència de realitzar una visita a la unitat de cribratge on, probablement, se li recomanarà la pràctica d’una colonoscòpia per establir el diagnòstic definitiu i extirpar lesions malignes o premalignes que es puguin detectar. Depenent dels resultats, la persona haurà de seguir els protocols específics de seguiment.

El PDPCCR continua estenent-se per tot Catalunya

El PDPCCR està en fase d’expansió i actualment es presta en algunes zones de les Regions Sanitàries de Barcelona ciutat i Barcelona metropolitana Sud , Lleida, Terres de l’Ebre, Girona i Alt Pirineu i Aran. Recentment s’ha estès a les comarques d’Osona, La Garrotxa i el Ripollès, comptant també amb els farmacèutics comunitaris.