Més enllà de la rehabilitació cardiovascular

L'objectiu fonamental de la rehabilitació cardíaca és la millora de la qualitat de vida i del pronòstic dels pacients. Per aconseguir-ho, els centres hospitalaris necessiten coordinar diverses actuacions i especialitats, ja que, com recorda la Dra. María Sanz, cardiòloga de l'Hospital Clínic, "la rehabilitació cardíaca és general, ha d'incloure una part psicològica i tenir en compte estils de vida saludables". En motiu del Dia Mundial del Cor, que va tenir lloc el passat 29 de setembre, el Clínic vol posar en valor la importància d'una bona rehabilitació cardíaca.

Un dels principals reptes que han d'afrontar els professionals de la rehabilitació cardíaca és aconseguir la continuïtat d'un estil de vida saludable, més enllà de la rehabilitació. És per això que la Dra. Cristina Vehí cardiòloga de l'Hospital Clínic, va dissenyar un Programa Ambulatori de Marxa Nòrdica que està funcionant des del 2013. Amb aquest esport de resistència, s'aconsegueix que pacients amb cardiopatia isquèmica crònica estable o síndrome metabòlica redueixin notablement els factors de risc cardiovascular. Però a més del benefici orgànic, la Marxa Nòrdica comporta un considerable avantatge: ajuda a combatre l'abandonament dels hàbits "cardiosaludables", ja que permet fer esport socialment, d'una manera distesa, i crear-hi adherència.

"Prehabilitar": avançar-se a la rehabilitació

Si la Marxa Nòrdica aspira a prolongar l'activitat esportiva un cop s'han superat les fases estrictes de rehabilitació, en els darrers anys s'ha demostrat la importància de desenvolupar un tipus de rehabilitació de caràcter preventiu: la "prehabilitació", que consisteix en portar a terme diverses actuacions que preparen el pacient per a la intervenció quirúrgica i possibiliten una millor recuperació. A la iniciativa, posada en marxa per l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques, s'hi suma ara l'Institut Clínic Cardiovascular, que l'ha implantat des de principis de setembre. La prehabilitació és un concepte innovador que té l'objectiu d'anticipar-se i preparar el cos. Contempla accions com el treball físic moderat i adequat a a cada pacient, pautes nutricionals, suport psicològic i l'habituació amb  l'inspiròmetre incentiu, un aparell que els pacients han de fer servir després de la intervenció per millorar la seva capacitat pulmonar. L'Hospital Clínic és un dels pocs centres on s'ofereix als pacients la possibilitat de formar part d'un programa d'aquestes característiques.

Núria Millán, fisioterapeuta del Clínic, ha viscut el canvi de mentalitat que ha suposat la incorporació de la prehabilitació: "Fa un mes, només es rehabilitava després de la intervenció, però ara hem vist que treballar abans funciona molt bé, i els pacients se senten millor".

Per altra banda, la Societat Catalana de Cardiologia, juntament amb el Grup de Treball de Rehabilitació i Prevenció Secundària de Catalunya organitzen a les Cotxeres Borbó diversos actes per promocionar un estil de vida cardiosaludable. Aquest dijous 29 de setembre, de 10.00 a 16.00h se succeiran diverses activitats, com per exemple xerrades sobre factors de risc cardiovascular o seminaris pràctics de ressucitació cardio-pulmonar.