Millora en el sistema informàtic assistencial en l'entorn de Consultes Externes

Documentació Clínica i Arxiu informa que s'ha modificat l'aspecte de la pantalla CURSO CLÍNICO de les històries clíniques informatitzades en l'entorn de treball de Consultes Externes del sistema SAP. Amb els canvis introduïts, la confirmació de les notes de curs clínic passa de dos botons a un. En endavant, i en el cas de visita successiva, si no s'ha prèviament, el sistema demanarà la confirmació de si la nota que es vol inserir es tracta d'un resum de la història clínica en paper.