Clínic Barcelona

Millora en el sistema informàtic assistencial en l'entorn de Consultes Externes