Millores en la senyalització i noves retolacions per a un hospital lliure de fum

L’Hospital ha estat reconegut repetides vegades com un Centre capdavanter en el seguiment dels principis de la XHsF, que té com a objectiu principal que les persones deixin de fumar i que no es fumi en els recintes sanitaris. Però malauradament continua haver-hi situacions que no s’haurien de produir i aspectes que cal millorar. Per aquest motiu i atès que ha augmentat la presència de burilles en llocs on no n’hi hauria d’haver, cal realitzar una sèrie d’accions encaminades a aconseguir que no es fumi en els espais exteriors de l’hospital i s’ha procedit a millorar la senyalització encaminada a recordar que fer-ho està prohibit per llei.

Les noves retolacions segueixen les recomanacions de la Xarxa d’Hospitals sense Fum i busquen a mes de recordar la prohibició que fer-ho no és saludable:

Així mateix s’ha procedit a senyalitzar el terra del pati interior per a que sigui més fàcil la seva visualització:

Confiem que aquestes mesures serveixin per evitar que es fumi on no es pot i per mantenir uns espais hospitalaris saludables. Fer-ho possible és cosa de tots.