Els mimètics químics de SOD no són efectius contra l'esteatohepatitis perquè alteren l'equilibri antioxidant a l'hepatòcit

La disfunció mitocondrial i l'estrès oxidatiu són actors fonamentals en la patogènesi de l'esteatohepatitis alcohòlica (EHA) i no alcohòlica (EHNA). La cadena respiratòria mitocondrial, la principal font d'espècies reactives de l'oxigen, és defectuosa en pacients amb EHNA. Els enzims superòxid dismutases (SOD) catalitzen una reacció que converteix el superòxid en oxigen i peròxid d'hidrogen. Per això els mimètics químics de SOD s'han desenvolupat i provat com a opcions terapèutiques en una àmplia gamma de malalties. Desafortunadament la lluita contra l'EHNA amb aquests fàrmacs no és possible.

Una investigació duta a terme pel Dr. José Carlos Fernández-Checa i el seu equip IDIBAPS Regulació mitocondrial de la mort cel·lular i esteatohepatitis, explica el perquè a la revista Journal of Hepatology. Claudia von Montfort i Núria Matias, de l'IIBB-CSIC-IDIBAPS, són les primeres autores de l'estudi, que es va realitzar en col·laboració amb investigadors del CICBiogune de Bilbao i un grup internacional de científics de Los Angeles, Cambridge i París. Segons els resultats, l'administració dels mimètics de SOD en solitari empitjora la progressió de la malaltia a causa d'una alteració del delicat equilibri entre les forces d'antioxidants dins de la cèl·lula.

La investigació es va dur a terme en models animals d’esteatohepatitis genètics i nutricionals. Tots dos models van mostrar una progressió accelerada de la malaltia quan es tractaven amb els mimètics de SOD. Això pot ser degut a una acumulació de peròxid d'hidrogen que aconsegueixen metabolitzar els enzims antioxidants del mitocondri a causa de l'esgotament del glutatió (GSH) mitocondrial. Els investigadors de l'IDIBAPS van aconseguir mantenir l'equilibri antioxidant mitjançant l'administració d'una forma permeable de GSH juntament amb els mimètics de SOD. El GSH addicional protegia els hepatòcits contra l'acumulació de peròxid d'hidrogen, que va ser reduït per enzims com ara peroxidasa 1 de GSH (GSHPx1). Aquest descobriment ofereix pistes per al desenvolupament de nous tractaments.

A causa de la creixent prevalença de l'obesitat en tot el món, l'EHNA és un problema de salut mundial que requereix amb urgència teràpies més eficaces. Aquest treball mostra que els enfocaments terapèutics emprant fàrmacs antioxidants ha de tenir en compte l'equilibri entre enzims SOD i GSH. El Dr. José Carlos Fernández-Checa està actualment realitzant una estada d'un any a la University of Sourthern California (USC), a Los Angeles, per compartir coneixements sobre l'esteatohepatitis i models animals. La seva recerca, tant als Estats Units com de tornada amb el seu equip IDIBAPS, aprofundirà en el paper central del mitocondri i l'estrès oxidatiu en l'esteatohepatitis i seguirà analitzant els mecanismes que regulen l'equilibri necessari entre les estratègies antioxidants per a un tractament òptim.