Mira què fan al projecte de Form-acció en Ecologia Emocional i Lideratge Ètic!

Amb el focus posat en els professionals i en el marc del Pla Estratègic 2016-2020, s’està desenvolupant el projecte de "Form-acció ecologia emocional i lideratge ètic”, liderat pel Dr. Ernest Bragulat i l’Arantxa Acosta, i que des de fa mesos ha format ja a més de 200 professionals del Clínic en coneixements i tècniques per tal de millorar l’autoconeixement individual i crear un ecosistema organitzatiu que promogui el creixement i desenvolupament de les persones i els equips. L’objectiu és formar a tota l’organització en els conceptes d’ecologia emocional, per després pasar a l’acció posant en marxa microprojectes de millora en totes les àrees de l’Hospital, i recollir totes les bones pràctiques generades de cara a la seva difusió i implantació.