Nou algorisme per a una nova definició dinàmica de la insuficiència renal aguda en pacients amb cirrosi

Un grup internacional d'experts, del qual en forma part el Dr. Pere Ginés, cap de servei d'Hepatologia de l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM), catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona i responsable del  grup de recerca “Mecanismes de Malaltia Hepàtica i Complicacions de la Cirrosi” de  l’IDIBAPS, ha publicat recentment una revisió de les recomanacions consensuades de l'International Club of Ascites (ICA) per al diagnòstic i tractament de la Lesió Renal Aguda (LRA o AKI-Acute Kidney Injury- en anglès) en pacients amb cirrosi. La nova proposta representa un canvi substancial en els criteris tradicionals emprats fins ara en la definició d'aquesta malaltia i de la síndrome hepatorenal aguda tipus I. La revisió s'ha publicat de manera simultània en les revistes Journal of Hepatology i Gut.

La Lesió Renal Aguda es defineix com una reducció aguda significativa de la funció excretora del ronyó. La creatinina en sèrum és el biomarcador més utilitzat en la pràctica clínica, juntament amb la producció d'orina (oliguria), per a detectar l'estat de la funció renal en pacients amb insuficiència renal aguda, tinguin o no cirrosi. No obstant, aquests biomarcadors presenten moltes limitacions, ja que es veuen influenciats per diversos factors, en especial a la cirrosi hepàtica.

En 2012, dos grups separats d'experts van elaborar i publicar dues definicions consensuades de criteris d'anàlisi de la creatinina en sèrum i de la producció d'orina per a definir la Lesió Renal Aguda: per una banda, els criteris RIFLE del grup Acute Dialysis Quality (Risc, Lesió, Insuficiència, Pèrdua, Estadi final); per l'altra, els criteris AKIN de la Acute Kidney Injury Network. Més recentment, un panel d'experts va suggerir la combinació de part dels criteris AKIN amb part dels criteris RIFLE, fet que va portar a la proposta dels criteris KDIGO (Resultats per a una Millora Global de la Malaltia del Ronyó o Kidney Disease Improving Global Outcome).

Però la utilització de la reducció en la producció d'orina en pacients amb cirrosi sol ser problemàtica en la pràctica clínica, per la qual cosa la utilització dels canvis dinàmics dels valors de la creatinina en sèrum esdevé el punt crucial en la definició per al diagnòstic de Lesió Renal Aguda en la cirrosi.

Ara, el grup internacional d'experts proposa una revisió de les recomanacions consensuades, que suposa un nou algorisme de maneig de la Lesió Renal Aguda, tant per a la pràctica clínica com per a futures investigacions. Aquest algorisme presenta vàries innovacions, com són:

  1. L'adopció de la utilització dels canvis dinàmics en els valors de la creatinina en sèrum provinent dels criteris KDIGO.
  2. Un procés diagnòstic més estructurat, que permet una aplicació racional dels recursos terapèutics, evitant possibles conseqüències indesitjables de sobretractament de la Lesió Renal Aguda degut a un ús indiscriminat dels criteris KDIGO.
  3. L'eliminació definitiva de qualsevol valor de tall de la creatinina en sèrum per al diagnòstic de la síndrome hepatorenal en els criteris AKIN, mantenint però la resta de criteris.
En aquesta última revisió consensuada, els experts recomanen estudiar, mitjançant futurs estudis prospectius, l'impacte del maneig de la Insuficiència Renal Aguda d'acord amb el nou algorisme proposat, i també comprovar la utilitat dels nou biomarcadors de dany tubular renal en la predicció de la progressió i la prognosi de la Lesió Renal Aguda, així com en el diagnòstic diferencial dels seus diversos tipus.

Referència

Angeli P et al. "Diagnosis and management of acute kidney injury in patients with cirrhosis: Revised consensus recommendations of the International Club of Ascites." J Hepatol (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2014.12.029