Clínic Barcelona
Recerca

Nou avenç en la millora del tractament del càncer de pulmó avançat

La Universitat de Barcelona (UB) i l'Hospital Clínic de Barcelona col·laboren amb Boehringer Ingelheim per buscar noves formes d'eficàcia del nintedanib, un fàrmac antiangiogènic i antifibròtic per al tractament del càncer de pulmó. Aquesta col·laboració ha permès identificar els mecanismes moleculars que fan que aquest fàrmac no sigui eficaç contra el carcinoma escatós —un subtipus de carcinoma de pulmó de cèl·lules no petites—, i determinar la implicació del tabac en aquesta manca d’efectivitat. Els resultats, publicats a la revista Cancer Research, podrien contribuir a dissenyar noves estratègies terapèutiques per ampliar el benefici clínic del fàrmac a un major espectre de pacients amb càncer de pulmó, que és la causa principal de mort per càncer al món. 

Llegeix més sobre: