Nous models 3D per a l’estudi de la rinosinusitis crònica

Segons un article publicat a la revista PLoSOne, investigadors de l'IDIBAPS reconstitueixen un epiteli respiratori nasal nou a partir de cèl·lules mare madures de la mucosa nasal, tant de teixit sa, com inflamat. Ho han aconseguit mitjançant una tècnica d'exposició del cultiu de cèl·lules primàries a l'aire.

L'epiteli nasal constitueix una barrera de defensa davant partícules contaminants inhalades, al·lèrgens i patògens microbians i regula tant la immunitat innata com l'adquirida a través de la secreció de diferents substàncies (citoquines i mediadors). El problema ve quan, a causa d'una malaltia inflamatòria, com poden ser la rinitis o la rinosinusitis, la seva funció està alterada. Fins ara existien diferents models in vitro per estudiar els mecanismes d'alteració de l'epiteli, però no tenien les característiques morfològiques o bioquímiques de les cèl·lules epitelials nasals. Investigadors de l'equip IDIBAPS Immunoal·lèrgia Respiratòria Clínica i Experimental (IRCE), dirigit pel Dr. Joaquim Mullol, publiquen un article a la revista PLoSOne en què desenvolupen i caracteritzen dos models in vitro 3D d'epiteli: un fisiològic - de mucosa normal-i un altre patològic- de poliposi nasal- que manté la funció inflamatòria. L'investigador predoctoral Francisco de Borja Callejas és el primer signant del treball.

Per dur a terme l'estudi, els investigadors de l'IDIBAPS van utilitzar la tècnica ALI (interfase aire-líquid) que consisteix en l'exposició del cultiu de les cèl·lules primàries a l'aire. Així, després d'obtenir les cèl·lules epitelials dels donants i de cultivar-les en aquestes condicions, a les 4 setmanes les cèl·lules primàries van diferenciar cap als tres tipus cel·lulars que formen l'epiteli respiratori: les cèl·lules caliciformes, o productores del moc; les cèl·lules ciliars, que són les responsables del mecanisme d'eliminació del moc i de les partícules provinents de l'aire; i les cèl·lules basals, que s'encarreguen de la regeneració del teixit després d'agressions externes. Un cop obtinguts els cultius, van estudiar la diferenciació cel·lular de l'estructura epitelial, els diferents fenotips cel·lulars i la funció fisiològica o patològica de les cèl·lules per saber si aquesta estava alterada.

Amb les dades obtingudes, han demostrat la gran plasticitat de les cèl·lules epitelials, que són capaces de regenerar un teixit complet sense alteracions en les seves funcions. Aquest model de cultiu 3D permetrà estudiar l'origen i els mecanismes d'acció implicats en les malalties inflamatòries del nas, com la rinitis, la rinosinusitis i la poliposi nasal, i utilitzar aquesta tecnologia en el desenvolupament de nous fàrmacs per aquestes malalties.

Referència de l'article:

Reconstituted Human UpperAirwayEpithelium as 3-D In Vitro Modelfor Nasal Polyposis

Francisco de Borja Callejas, Asunción Martínez-Antón, Isam Alobid, Mireya Fuentes, Julio Cortijo, César Picado, Jordi Roca-Ferrer, Joaquim Mullol. Research Article | published 19 Jun 2014 | PLOS ONE10.1371/journal.pone.0100537