Nous resultats del Programa de Cribratge de Càncer de Còlon i Recte de Barcelona

El Programa de Cribratge de Càncer de Còlon i Recte de Barcelona, que desenvolupen conjuntament l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic amb la col·laboració del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i sota la coordinació del Dr. Antoni Castells, Director de l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques, ha publicat recentment els resultats obtinguts en segona ronda dels districtes de Les Corts (Àrees Bàsiques de Salut 4C, 4B i 4A), Sant Martí i Eixample Esquerra (ABS 2C,2E,2B,2D i 2A), a més de les ABS 3G i 3B del districte Sants-Montjuïc.

L'anàlisi dels resultats parcials mostra que s'han superat els bons resultats obtinguts en la primera ronda; així, s'ha donat un increment generalitzat de la participació ciutadana, amb una disminució de les taxes de positivitat a la prova de sang oculta en femta (PDSOFi). En quant a les lesions detectades, tant les taxes de càncer com d'adenoma d'alt risc i d'adenoma de baix risc han disminuït respecte la primera ronda, tendència que està en consonància amb les dades publicades per altres programes de cribratge poblacional europeus.

Al web www.prevenciocolonbcn.org, a més de tota la informació referent al càncer de còlon i recte i del Programa, es poden consultar també els resultats que es van obtenint de les diferents rondes, tant per districtes com per les ABS. La primera ronda es va realitzar durant els anys 2.010 i 2011. De les 183.229 persones amb criteris d’inclusió van participar 79.884 persones (45,6%). El 6,2% van donar positiu a la PDSOFi. Un cop realitzada la colonoscòpia es van diagnosticar  401 càncers  (236 invasius i 165 in situ), 1.491 adenomes d'alt risc i 705 adenomes de baix risc. Actualment, s'està a punt d’iniciar la tercera ronda, alhora que es continuen recollint els resultats de de la segona per tal d'obtenir-ne les xifres finals.

El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte de Barcelona (PDPCCR)

El PDPCCR es va iniciar al desembre del 2.009 i està implantat a les Àrees de referència de l’Hospital Clínic (districtes de Les Corts, Eixample Esquerra, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi) i de l’Hospital del Mar (districtes de Ciutat Vella i Sant Martí).  S’adreça a homes i dones d’entre 50 i 69 anys i consisteix a fer-se, cada dos anys, una prova de cribratge de sang oculta en femta immunològica (PSDOFi), senzilla i còmoda de fer a casa, per detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista.

Quan el Programa arriba a un barri, la persona que compleix els requisits per entrar-hi rep una carta explicant com funciona i convidant-lo a participar-hi. Aquesta carta l’ha de portar a la farmàcia perquè li proporcionin la prova. Un cop feta, s’ha de retornar a la farmàcia. Els resultats són comunicats per carta o telèfon, i si els resultats són positius, a les persones se les indica una colonoscòpia com a prova diagnòstica. L'objectiu del Programa és reduir la incidència i la mortalitat per càncer de còlon i recte mitjançant la detecció d’adenomes colorectals i de càncers en fases inicials.

Participació activa de les farmàcies

Les farmàcies tenen, en aquest Programa i per primer cop a Espanya, un paper actiu en la detecció d’aquest tipus de càncer, essent les encarregades de recollir les mostres dos cops per setmana i portar-les als hospitals per a la seva anàlisi. La proximitat dels farmacèutics a la ciutadania els fa idonis per a convèncer i conscienciar els usuaris i usuàries d’entre 50 i 69 anys de la conveniència de fer-se una prova que pot ajudar a detectar la malaltia en una fase precoç.

El càncer de còlon i recte: importància de la detecció precoç

El càncer colorectal ocupa el segon lloc en incidència i en mortalitat per càncer en la majoria dels països desenvolupats, tant en homes com en dones. Tanmateix, quan es consideren ambdós sexes conjuntament, aquesta neoplàsia passa a ocupar el primer lloc en ordre de freqüència. Aproximadament, 13.000 homes i 14.000 dones conviuen amb un diagnòstic de càncer colorectal a Catalunya. La supervivència és més alta com més inicial sigui la fase d’evolució del tumor en el moment del diagnòstic.

La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos colorectals. La presència de pòlips és freqüent en la població tot i que només un petit percentatge, entre el 3 % i el 4 %, desenvolupa un càncer en un periode de 10 anys o més. Aquest llarg temps permet prevenir o detectar precoçment el CCR, millorant el pronòstic de la malaltia.