Nova Junta del Comitè de Delegades i Delegats d’Infermeria

El passat 19 de juny es va constituir la nova Junta del Comitè de Delegades i Delegats d’Infermeria. El CDInf estarà liderat per La Sra. Francisca Fernández, infermera d’Urgències.

Junta Comitè de Delegades i Delegats d’Infermeria:

  • Presidenta: Sra. Francisca Fernández, infermera d'Urgències
  • Vicepresidenta: Sra. Elena Gonzçalez, llevadora de l'ICGON
  • Secretària: Sra. Beatriz Gil, infermera d'Urgències
  • Vicesecretària: Dra. Raquel Crespo, infermera de pràctica avançada del CDI
  • Vocal: Sra. Núria Millan, fisioterapèuta de l'ICEMEQ
  • Vocal: Sra. Montse Ramos, coordiandora d'Urgències