Nova tarifa de vending pel col·lectiu Clínic

El servei de vending de l'hospital (màquines d'autoservei) passa a tenir una tarifa més avantatjosa pel col·lectiu Clínic. Per gaudir-la, només cal demanar una tarja moneder al menjador laboral o bé al tècnic de l'empresa de vending Alliance (dissabtes i diumenges de 7:00h a 14:00h, dilluns de 7:00h a 17:00h). La primera targeta és de franc, però en cas de pèrdua el cost d'una nova serà de 3€.