Una nova tecnologia identifica gens implicats en el desenvolupament del càncer de fetge.

Aquest treball, publicat a la revista Nature Biotechnology i liderat pel Dr. Josep Mª Llovet de l’Hospital Clínic de Barcelona - IDIBAPS juntament amb investigadors de la Universitat de Minnesota (USA), descriu per primera vegada un nova tecnologia de manipulació genètica d'animals d'experimentació per identificar noves dianes terapèutiques que facilitin el desenvolupament de fàrmacs que millorin el pronòstic dels pacients.

El càncer primari de fetge és el sisè tumor maligne en freqüència a nivell mundial, amb més de 700.000 casos a l'any, i el tercer en termes de mortalitat. En països occidentals, menys d'un 30% dels pacients amb càncer hepàtic són subsidiaris de rebre un tractament potencialment curatiu. Per això, és precís aprofundir en el coneixement de les bases genètiques d'aquest tipus de càncer amb l'objectiu de desenvolupar nous fàrmacs i millorar el pronòstic d'aquests pacients. En aquest sentit, l'optimització d'eines vàlides per realitzar estudis experimentals en càncer hepàtic és prioritària, sent els animals d'experimentació una peça clau.

La principal novetat que aporta aquesta investigació és la descripció d'una nova tecnologia de manipulació genètica capaç de crear animals modificats genèticament que desenvolupen càncer hepàtic partint d'alteracions moleculars no controlades. Aquest model, a diferència de d'altres, ha permès el descobriment de nous oncogens i de gens supressors mitjançant la inducció aleatòria de mutacions a múltiples regions de la genoma gràcies a la trasposasa denominada sleeping beauty (bella dorment). L'estudi va identificar 19 oncogens rellevants entre més de 8000 d'analitzats. Entre ells, es confirma la importància en el desenvolupament de càncer hepàtic d'alguns de ja descrits - MET, EGFR, etc. -, i descobreix el gen UBE2H com a nova diana terapèutica per al maneig d'aquesta malaltia.

Una vegada identificats aquests gens, es va confirmar que estaven alterats a més de 300 mostres de pacients amb hepatocarcinoma del banc de teixits del Consorci. Els investigadors que van participar, el Dr. Josep M Llovet i el Dr.  Augusto Villanueva, ambdós del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), han destacat que aquesta nova estratègia de screening d'oncogens s'està aplicant ara a càncer de mama i tumors gastrointestinals. Així doncs, aquest nou model de càncer hepàtic, a més de millorar el nostre coneixement de la seqüència de mutacions genètiques que originen aquest tipus de tumor, proporciona una eina molt útil per avaluar noves teràpies moleculars específiques en el context d'estudis preclínics.