Noves dades sobre la degradació de la proteïna KRas

Aquesta proteïna es troba mutada en el 30% dels càncers humans. Amb tècniques de videomicroscòpia i FRET investigadors de l’IDIBAPS i la UB han descobert que la proteïna s’internalitza activament des de la membrana i es degrada als lisosomes. El fet que camí dels lisosomes la proteïna segueix activa podria significar una nova forma de senyalització protagonitzada per KRas.

KRas és un dels sospitosos habituals en càncer. Es tracta d’una proteïna mutada en el 30% dels tumors humans que està implicada en la regulació de moltes vies de senyalització cel·lular. Per això és un dels principals focus d’atenció de la recerca bàsica internacional i resulta complicat publicar novetats relacionades amb la seva biologia molecular. Investigadors de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i la Universitat de Barcelona han descobert una nova via de degradació d’aquesta proteïna. Els resultats, que podrien significar una nova forma de senyalització protagonitzada per KRas, han estat publicats al darrer exemplar de la revista Journal of Cell Biology (184(6):863-79), on han merescut l’aparició a la portada de la revista i un comentari editorial. Aquest treball forma part de la tesi doctoral del Dr. Albert Lu, i compta amb la participació entre d’altres del Dr. Oriol Bachs, el Dr. Carles Enrich, la Dra. Neus Agell i el Dr. Francesc Tebar, investigadors de l’IDIBAPS i del Departament de Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. També hi han participat investigadors de la Universitat de Kyoto.

L’article descriu com la proteïna KRas es transporta de forma activa des de la membrana cel·lular, on desenvolupa la major part de la seva activitat coneguda, cap als lisosomes. Els lisosomes són orgànuls cel·lulars encarregats de la degradació de proteïnes, i en el cas de KRas es desconeixia aquesta via de destrucció. Gràcies a tècniques de videomicroscòpia amb el microscopi confocal i la tècnica FRET (fluorescence resonance energy transfer), els investigadors han observat com la proteïna s’internalitza a la cèl·lula i és transportada cap als lisosomes. Mentre realitza aquest trajecte per l’interior de la cèl·lula es manté activa, cosa que fa sospitar que segueix exercint la seva influència sobre vies de senyalització relacionades amb la proliferació cel·lular i l’aparició de càncers.

Reproducció 3D d'un endosomaLes vies de senyalització activades per KRas són molt complexes. Amb les noves dades caldrà investigar si les senyals emeses de camí als lisosomes tenen un significat diferent per a la cèl·lula que les generades des de la membrana, el lloc habitual d’acció de la proteïna. Aquests resultats donen pistes sobre com estimular l’eliminació de KRas, una línia de recerca que podria traduïr-se en noves estratègies terapèutiques contra el càncer i malalties en les que la formació de lisosomes està alterada, com la malaltia de Niemann Pick. Actualment KRas ja es fa servir en el diagnòstic de malalties com el càncer de còlon, el de pulmó o el de mama. Com millor coneguem la seva biologia més coses sabrem sobre com apareixen i com es es poden combatre aquestes i d’altres malalties.