Noves Guies Europees per al Maneig de la Patologia de l'Aorta Toràcica Descendent, amb participació del Clínic

El Dr. Vicenç Riambau, cap de Secció de Cirurgia Vascular de l'Institut Clínic Cardiovascular (ICCV), ha estat el coordinador del comitè d'experts de la Societat Europea de Cirurgia Vascular (ESVS), grup format per 18 coautors i 14 revisors, que ha elaborat les noves Guies Europees de Pràctica Clínica sobre el Maneig de la Patologia de l'Aorta Toràcica. Aquest treball, resultat de quatre anys de dedicació, és el primer realitzat per cirurgians vasculars en aquest àmbit, i recull l'opinió experta i l'evidència disponible amb la finalitat d'establir criteris comuns en l'abordatge d'aquestes patologies. Les guies s'han publicat a la revista "European Journal of Vascular and Endovascular Surgery" (EJVES).

En les noves guies es tracta, entre d'altres, de la epidemiologia de les malalties de l'aorta toràcica descendent, dels mètodes de diagnòstic, de la prevenció i gestió de les complicacions neurològiques, de les patologies específiques de l'aorta toràcica, així com de la vigilància i les llacunes en l'evidència. Com expressa el Dr. Riambau: "és una satisfacció poder oferir  un document útil per tots aquells professionals que tracten malalts de l'aorta toràcica descendent."