Noves tecnologies augmenten la capacitat d’exercici de pacients amb malaltia respiratòria crònica

El projecte valida la qualitat de les espirometries en centres d’atenció primària per diagnosticar millor i de forma precoç la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC). Els investigadors han desenvolupat un programa per la rehabilitació d’aquests pacients mitjançant el qual es pauta un exercici i, amb un senzill dispositiu, es segueix la seva evolució de forma telemàtica des del seu domicili. Les conclusions indiquen que el diagnòstic precoç i el seguiment de persones amb aquesta patologia són components clau en el maneig òptim d’aquests pacients amb el que es pot arribar a reduir en un 40% la despesa sanitària i augmentar la seva esperança de vida en quatre anys.

La Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (EPOC) constitueix una de les principals causes de mort i incapacitat en el món, afectant a un 10% de la població. Està associada al tabac - entre un 20 i un 25% dels fumadors desenvolupa la malaltia -, i es caracteritza per la dificultat del pas de l'aire pels bronquis, el que produeix ofec al caminar o realitzar activitats físiques. L'Hospital Clínic de Barcelona i la Conselleria de Salut acullen avui i demà a Barcelona la conferència de clausura del Projecte Europeu Better Breathing, coordinat a Espanya pel Dr. Albert Alonso, responsable de projectes d'innovació a la direcció de Sistemes d'Informació del centre català. En aquestes jornades, co-organitzades per al Fundació TICSalut, s'exposaran els resultats obtinguts a nivell europeu i es discutiran les estratègies a seguir sobre l'ús de les noves tecnologies aplicades als sistemes de salut en general i a les malalties respiratòries en particular.

Els investigadors del projecte s'han centrat en dos aspectes bàsics del diagnòstic i seguiment dels pacients amb EPOC. D'una banda, han avaluat l'eficàcia en l'ús de la espirometria, prova que es realitza de forma rutinària en els serveis de pneumologia, als Centres d'Atenció Primària, ja que juguen un paper essencial en el seguiment de malalties respiratòries cròniques com l’EPOC o l'asma. Per això s'ha dissenyat una aplicació que permet desplegar un programa de control de qualitat de les mateixes. Transcorreguts 12 mesos d'aplicació del programa, els resultats obtinguts demostren un augment en la qualitat de les mateixes, permetent un millor diagnòstic o seguiment de la EPOC.

L'altre objectiu del projecte ha estat realitzar un programa de rehabilitació per a pacients diagnosticats amb EPOC. El programa es divideix en dos períodes. En el primer el pacient assisteix a un entrenament a l'hospital durant dos mesos; i en el segon se li proposa una rutina d'exercici fora de l'hospital perquè practiqui activitats físiques comunes -caminar, anar amb bicicleta, etc.-. El control del pacient es realitza des del seu domicili mitjançant un pulsioxímetre connectat a un telèfon mòbil que envia les dades al centre de salut. L'estudi ha demostrat que el fet d'arribar a nivells adients d'activitat física diària, juntament amb el programa de rehabilitació controlat, és eficaç per a mantenir i fins i tot incrementar els efectes de l'entrenament en pacients amb EPOC. Els paràmetres mesurats referents a qualitat de vida i capacitat d'esforç milloren considerablement en els pacients que han seguit el programa, com demostra la mesura de la tolerància a l'exercici, que augmenta de forma notable en el grup intervingut respecte al control. Amb aquesta tecnologia mòbil s'aconsegueix educar a persones amb aquesta malaltia, promoure un estil de vida saludable i millorar el tractament -farmacològic i no-farmacològic -, el que fa que els pacients incrementin la seva qualitat de vida i ingressin amb menys freqüència a l'hospital.

Les conclusions a les quals s'ha arribat amb aquest projecte indiquen que el fet de realitzar un diagnòstic precoç i el programar una rutina d'exercici controlada i seguida pels especialistes, són components clau en el maneig d'aquests pacients, augmentant la seva esperança de vida i contribuint a la contenció de la despesa sanitària.