Pedro Alonso és nomenat director del Programa Mundial sobre Malària de l'OMS

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha elegit Pedro Alonso nou director del Programa Mundial de Malària. L'actual cap del Servei de Salut Internacional i Medicina Tropical de l'Hospital Clínic de Barcelona, director del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), director de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i catedràtic de la Universitat de Barcelona, s'incorporarà a la seu de l'entitat a Ginebra el proper mes d'octubre, des d'on liderarà la nova estratègia mundial cap a l'eradicació de la malària de l'OMS. Aquest càrrec és un dels llocs de més rellevància de l'organisme de les Nacions Unides dedicat a la salut i és un reconeixement a la tasca que ISGlobal porta a terme en salut global.

La designació per part de la Dra. Margaret Chan per encarregar-me del Programa Mundial de Malària de l'OMS és un honor. Amb el suport de nombroses institucions i el lideratge dels països endèmics, estic conveçut que el món pot avançar fermament cap a l'eradicació de la malària. Participar en aquesta empresa és una oportunitat única, per la qual cosa em sento molt agraït”  ha declarat el Dr. Alonso.

L'experiència i el lideratge del Dr. Pedro Alonso en l'eradicació de la malària han estat decisives en la decisió de l'OMS. Alonso va iniciar la seva carrera en Salut Internacional ja fa més de 25 anys i els seus treballs més rellevants s'han centrat en el desenvolupament de noves eines per a la prevenció i el tractament d'aquesta malaltia.

En 1996, amb el suport de l'Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), va posar en marxa el Centre de Recerca en Investigació en Salut de Manhiça (CISM) a Moçambic, que s'ha convertit avui dia en un dels principals exemples d'èxit de la cooperació espanyola en salut  a l'Àfrica Subsahariana. Les aportacions del CISM en investigació en salut en països pobres tenen un impacte global, com en el cas de la vacuna de la malària. El 2008 va rebre el premi Príncep d'Astúries a la Cooperació Internacional.

El 2011, va entrar al Comitè Assessor de l'OMS en polítiques de malària i va ser elegit per a dirigir el Comitè Científic de l'Estratègia Tècnica Mundial contra la Malària, la qual s'està elaborant per aconseguir controlar i eradicar la malària al llarg de la propera dècada. Així doncs, l'elecció de Pedro Alonso per a liderar la seva implementació resultava un pas natural.

ISGlobal

L'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) és el fruït d'una innovadora aliança entre institucions acadèmiques, governamentals i filantròpiques, impulsada per l'Obra Social "la Caixa", per a contribuir a l'esforç de la comunitat internacional a l'hora d'afrontar els reptes de la salut en un món globalitzat. ISGlobal consolida un node d'excel·lència basat en la investigació, la formació i l'assistència en mèdica que té el seu origen en l'Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat de Barcelona. Els projectes de l'agenda d'ISGlobal s'encaminen a corregir les desigualtats en l'estat de salut de les diferents poblacions del món.

Des de 2010, l'estratègia de l'eliminació de la malària ha estat una prioritat d'ISGlobal. Ha liderat importants iniciatives en aquest àmbit, com l'Agenda Científica per a l'Eradicació de la Malària (malERA) i l'Aliança Científica per a l'Eradicació de la Malària (MESA). En reconeixement a l'important tasca realitzada, el 2013 va ser designat Centre Col·laborador oficial de l'OMS per al Control, l'Eliminació i l'Eradicació de la Malària.