Pla Estratègic: sessions informatives

Els passats dies 28 a 30 de juny, en el marc del Pla Estratègic 2016-2020 es van celebrar diverses sessions informatives a la seu Maternitat i a la sala d'actes Farreras Valentí de l'Hospital Clínic, obertes a l'assistència i participació de tothom. L'objectiu de les trobades era compartir el què s'està fent, com s'esta fent, qui hi està implicat, així com les fites que s'han assolit i els reptes que hi ha per davant, entre d'altres aspectes d'interès.