Institucional

Presentació de l'Observatori de mHealth de l'Hospital Clínic de Barcelona

El passat 29 d'abril el Dr. Josep M. Campistol, director general de l'Hospital Clínic i la Dra. Marta Aymerich, vicerectora de Recerca i planificació estratègica de la UOC i presidenta de l'eHealth Centre van presentar l'Observatori de mHealth de l'Hospital Clínic de Barcelona, en el marc de la sessió "Els reptes de la salut mòbil", amb una anàlisi de 35 projectes de mHealth.

L'àmplia implantació del mòbil i dels wearables, afavoreix un nou entorn per estimular la participació de les persones en la gestió de la seva salut. Aquesta realitat es tradueix en un entorn on s'estan ja no només desenvolupant projectes, sinó que també recomanacions de com fer-los bé, com el Evidence estàndards framework for digital health technologies (NICE, desembre 2018), o la WHO Guideline: recommendations on digital Interventions for health system Strengthening (OMS, 2019).

En aquest context s'ha creat l'Observatori de mHealth de l'Hospital Clínic, amb l'objectiu de generar coneixement útil i facilitar el canvi en base a aquest coneixement. Una de les primeres tasques de l'observatori ha estat realitzar una cartografia dels projectes de mHealth que es desenvolupen a l'Hospital Clínic. La Dra. Imma Grau, la seva responsable, ens va presentar els resultats, amb 35 projectes de mHealth identificats, la majoria d'ells Apps.

Els projectes van ser analitzats amb un model de cinc dimensions (denominat Mohe 5D-EU), que observa aspectes legals, tecnològics, de viabilitat econòmica, gestió clínica i de participació de pacient.

L'estudi conclou que els projectes analitzats demanen majoritàriament alts requeriments en matèria de protecció de dades (en el 77% dels casos). I fins a dos terços es situen en el que podria resultar un "medical device", amb totes les obligacions reglamentàries que això suposa.

La majoria dels projectes es desenvolupen gràcies a beques de recerca (34%) i estan centrats en valorar l'efectivitat de la intervenció (seguiment de trastorns, millora d'hàbits, etc.). Pocs d'ells contemplen la inclusió d'estàndards de Inter-connectivitat (un 8%), que permetien que la història clínica del pacient s'enriquís amb les dades que proporcionen les Apps. També abunden eines destinades a ajudar els professionals (29%), majoritàriament calculadores.

La participació del pacient és imprescindible en totes les fases del desenvolupament d'un projecte de mHealth en què ell hagi de ser l'usuari, i tots els desenvolupaments trobats per a pacients ho han incorporat en el seu desenvolupament.

La cartografia de projectes realitzada facilita una visió ordenada del conjunt i una actuació estratègica, per passar a l'acció afavorint projectes i iniciatives.

La sessió "Els reptes de la salut mòbil" va comptar amb la participació del Dr. Manuel Armayones, director de Planificació de l'UOC eHealth Center i de Jordi Serrano CEO d'Universal Doctor, que van aportar la seva visió sobre l'estat de la qüestió des d'un punt de vista de les persones segons l'acadèmia (Armayones) i de negoci i les pimes (Serrano). Va tancar la sessió Silvia Cufí que va explicar el treball mConnecta que estan desenvolupant la Fundació TIC Salut Social.