Presentació del programa INFOSA de suport a cuidadors de persones dependents

Avui s'han presentat a l'Hospital Clínic, en el marc de la jornada "Cuidant al Cuidador", els resultats preliminars d'un estudi liderat per la Direcció Infermera de l'hospital en el que s'ha analitzat l'eficàcia dels mètodes psicoeducatius en persones amb familiars al seu càrrec. Gràcies al programa INFOSA els cuidadors indiquen una disminució en la sobrecàrrega i l'ansietat, a més de percebre un major suport social.

La presentació i la benvinguda a l’acte l’han realitzat el director general de l’hospital, Dr. Josep M. Piqué i la directora infermera, Dra. Adelaida Zabalegui. Consol Fornàs, cap de gestió d’infermeria de l’ICMiD, s’ha encarregat de presentar i explicar en què consisteix el programa INFOSA. Ester Risco, infermera de suport a la investigació, i Alexandra Egea juntament amb María José Rodríguez, infermeres de l’ICMiD, han presentat les Fases I i II de l’estudi, respectivament. A continuació, Montse Canalias, coordinadora de la UGA, ha explicat com es du a terme la intervenció psicoeducativa a l’entorn de l’Hospital Clínic i ha presentat la guia que s’ha elaborat com a material de suport pels cuidadors. Per acabar, María Galisteo, infermera del ICMiD, ha presentat els resultats preliminars i les primeres impresions de la implantació d’INFOSA en l’àmbit hospitalari.

El programa INFOSA (programa d'Informació, Formació i Suport Social) és una intervenció psicoeducativa innovadora dirigida als cuidadors de persones grans en situació de dependència. Consta de 8 sessions grupals impartides per una infermera experta en psicogeriatria en què es tracten aspectes com l'autocura del cuidador i les cures específiques del familiar. També es proporciona suport emocional amb l'objectiu de reforçar xarxa social del cuidador i millorar la comunicació amb la persona a qui cuiden.

En la primera fase del projecte dirigit per la Dra Zabalegui, es van estudiar els efectes beneficiosos de la implantació d'aquesta metodologia amb cuidadors de pacients d'un centre sociosanitari. Els cuidadors principals que van participar en l'estudi van valorar de forma molt positiva l'activitat per comptar amb ajuda professional per resoldre els seus dubtes i obtenir la informació necessària per poder dur a terme de la millor manera possible la seva tasca. També cal destacar que, gràcies al programa, percebien un major suport social i emocional i el fet de tractar-se de sessions grupals els permetia compartir les seves experiències amb altres persones en la mateixa situació.

Actualment, s'ha implantat el programa INFOSA a la Unitat Geriàtrica d'Aguts (UGA) de l'Hospital Clínic de Barcelona, així com en la unitat de Medicina Interna del mateix hospital. Com a complement a les sessions grupals, als cuidadors se’ls hi ha proporcionat una guia en la que poden trobar consells i explicacions sobre les tasques que duen a terme per cuidar els seus familiars. En el futur, l'objectiu és aplicar aquesta intervenció en l'àmbit domiciliari per realitzar-la d'una forma personalitzada i comparar la seva eficàcia respecte al format de les sessions grupals.