Primer pacient d'Espanya tractat amb èxit de Tracció Vitreomacular sense cirurgia

La injecció intravítria de ocriplasmina és el nou tractament mínimament invasiu que s'utilitza per tractar la Tracció Vitreomacular (TVM), inclosos els casos que tenen associat un forat macular. L'Hospital Clínic de Barcelona, a través del Dr. Joan Giralt responsable del Departament de Retina i Vitri de l'Institut Clínic d'Oftalmologia, ha estat el primer hospital espanyol a aplicar aquesta tècnica amb èxit a un pacient que presentava seriosos riscos de desenvolupar per segona vegada un forat a la màcula, la zona de la retina responsable de la visió.