El Prof. Oscar Marín parla al Seminari IDIBAPS sobre les bases moleculars de l'esquizofrènia

El Prof. Oscar Marín lidera un grup d'investigació de l'Instituto de Neurociencias d'Alicante dedicat a l'estudi de les connexions neuronals que fan possible la formació de xarxes funcionals en l'escorça cerebral. En un seminari titulat "Erbb4 signaling, cortical interneurons and schizophrenia", presentat el 22 d'octubre per la Dra. Anna Planas de l'equip IDIBAPS Isquèmia cerebral, el Prof. Marín va parlar de les seves recents investigacions que donen suport a la idea que algunes de les característiques clíniques dels trastorns psiquiàtrics poden estar relacionades amb la interrupció de circuits inhibitoris.

Cada vegada és més evident que processos com l'esquizofrènia, l'autisme o les discapacitats intel·lectuals comparteixen aspectes fenotípics i genètics, cosa que suggereix l'existència de dèficits comuns. Les investigacions realitzades al laboratori del Prof. Marín aporten una millor comprensió d'aquestes condicions i poden contribuir al desenvolupament d'intervencions terapèutiques més eficaces. La seva presentació va generar un intens debat.