Les poblacions en risc d’exclusió social i elevat risc d’infecció pel VIH requereixen accions sobre el terreny

Les situacions de risc d’exclusió social dificulten l’assistència sanitària i el seguiment de col·lectius com les treballadores del sexe que exerceixen al carrer o els consumidors de drogues endovenoses i altres substàncies. A més, l’alta exposició al VIH pot augmentar la taxa d’infecció fins a 10 vegades per sobre de la de la població general. La col·laboració entre institucions sanitàries i les ONGs que treballen sobre el terreny és una gran oportunitat per incidir en les conductes de risc a través d’estratègies de reducció de danys. L’Hospital Clínic-HIVACAT treballa en aquesta línia des de l’any 2005, a través del Servei de Malalties Infeccioses i SIDA que dirigeix el Dr. Josep Maria Gatell, en col·laboració amb les ONG’s Àmbit Prevenció / Àmbit Dona, Metges del Món i Creu Roja. L’esforç conjunt es canalitza a través del projecte “Identificació i seguiment de població seronegativa amb elevat risc d’infecció pel VIH. Estudis preparatius de vacunes preventives i profilaxi pre-exposició”. Es tracta d’una iniciativa liderada pel Dr. Joan Joseph, Investigador Principal del projecte i membre del Servei de Malalties Infeccioses i SIDA del Clínic, que s’emmarca en una línia de recerca d’HIVACAT amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”. Aquest projecte segueix les Guies de bona practica participatòria en assaigs biomèdics de prevenció del VIH, editada per ONUSIDA.

Les taxes d’adherència a programes de prevenció del VIH de les poblacions en situació de risc d’exclusió social són molt baixes. Per això aquest projecte complementa el seguiment sanitari, que inclou tests del VIH i d’altres malalties de transmissió sexual, amb tallers de formació i activitats de promoció de la salut sexual i reproductiva i prevenció del VIH/SIDA. S’estableix així una xarxa social molt més sòlida. Aquest enfocament innovador inclou des de la participació directa de personal de l’Hospital Clínic en els tallers fins a la formació de formadors en promoció de la salut, que es reuneixen periòdicament. Des de la posada en marxa del projecte s’han duplicat les taxes d’adhesió, que ja arriben al 82% en el cas d’Àmbit Prevenció / Àmbit Dona. Això permet donar una atenció social i sanitària més complerta i ofereix la possibilitat de dissenyar valuosos assaigs clínics sobre vacunes de la SIDA i profilaxi pre-exposició on participin poblacions altament exposades al VIH.

Entre l’any 2005 i el 2009 el 3% dels 1.238 participants en el projecte van contraure el VIH. Aquesta taxa d’infecció segueix essent massa elevada. Cal apostar per les accions sòcio-sanitàries existents i crear-ne de noves. Les tasques de sensibilització i educació han aconseguit que fins al 83% dels usuaris vulguin participar en futurs estudis de vacunes preventives i profilaxis pre-exposició. Aquesta dada possibilita el disseny d’assaigs clínics més ambiciosos, però és necessari seguir incidint per protegir les persones seronegatives amb alt risc d’infecció i oferir el millor seguiment mèdic possible a les persones que ja siguin portadores del VIH.

Alguns dels col·laboradors del projecte sòcio-sanitari