Les poblacions en risc d’exclusió social i elevat risc d’infecció pel VIH requereixen accions sobre el terreny

Les situacions de risc d’exclusió social dificulten l’assistència sanitària i el seguiment de col·lectius com les treballadores del sexe que exerceixen al carrer o els consumidors de drogues endovenoses i altres substàncies. A més, l’alta exposició al VIH pot augmentar la taxa d’infecció fins a 10 vegades per sobre de la de la població general. La col·laboració entre institucions sanitàries i les ONGs que treballen sobre el terreny és una gran oportunitat per incidir en les conductes de risc a través d’estratègies de reducció de danys. L’Hospital Clínic-HIVACAT treballa en aquesta línia des de l’any 2005, a través del Servei de Malalties Infeccioses i SIDA que dirigeix el Dr. Josep Maria Gatell, en col·laboració amb les ONG’s Àmbit Prevenció / Àmbit Dona, Metges del Món i Creu Roja. L’esforç conjunt es canalitza a través del projecte “Identificació i seguiment de població seronegativa amb elevat risc d’infecció pel VIH. Estudis preparatius de vacunes preventives i profilaxi pre-exposició”. Es tracta d’una iniciativa liderada pel Dr. Joan Joseph, Investigador Principal del projecte i membre del Servei de Malalties Infeccioses i SIDA del Clínic, que s’emmarca en una línia de recerca d’HIVACAT amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”. Aquest projecte segueix les Guies de bona practica participatòria en assaigs biomèdics de prevenció del VIH, editada per ONUSIDA.