Cinc projectes del Clínic opten a fons de l'Obra Social de Caja Navarra

La iniciativa “Tú eliges: tú decides” de Caja Navarra permet que siguin els clients els que decideixin en què s'inverteixen els fons de l'obra social de l'entitat. Així, 30 de cada 100 euros dels beneficis que s'obtenen es destinen a diferents projectes dividits en vuit línies d'actuació i aquestes, a la vegada, en diferents activitats. En aquesta convocatòria s'han presentat 3.253 projectes, cinc dels quals són de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB), que gestiona els recursos econòmics per a la recerca de l'Hospital Clínic i l'IDIBAPS. Quatre d'ells s'emmarquen en la categoria d'investigació en salut i el darrer en la de cooperació al desenvolupament internacional a Amèrica.

A la pàgina web de Caja Navarra existeix informació detallada sobre les línies d'actuació i els projectes concrets i es pot conèixer en cada moment els diners que es van recaptant per a cadascun d'ells, així com el nombre de persones que han donat el seu suport a cadascuna de les iniciatives. Després de comprovar les opcions, els clients només han de triar quin percentatge concret dels beneficis que generen els seus diners es destina a cada projecte. Es tracta d'un sistema senzill pel qual es pot decidir en què es gasten una part significativa dels beneficis que genera l'entitat bancària i de col·laborar amb les investigacions que es porten a terme en diferents institucions.

Us animem a contribuir en els projectes promoguts des de l'Hospital Clínic de Barcelona:

- Diagnòstic Precoç en nens amb dany cerebral i trastorns de l'aprenentatge. - Estudi de la pneumònia per virus respiratoris en pacients immunodeprimits. - Estudi de resistències de citomegalovirus a antivírics en pacients trasplantats. - Lluita contra la diarrea infantil a zones preiurbanes de Lima (Perú). - Virus de la grip resistent als antivírics: prevalença i evolució.