Docència i Formació

Publicada la XIX edició del tractat de Medicina Interna Farreras Rozman

Acaba de sortir publicada la XIX edició de el clàssic tractat de MEDICINA INTERNA FARRERAS-ROZMAN, realitzat sota la direcció dels Drs. Ciril Rozman i Francesc Cardellach i la subdirecció dels Drs. José Mª Nicolás i Ricard Cervera.

. Aquesta és una obra publicada ininterrompudament des de fa gairebé cent anys, que segueix sent l'obra de referència en espanyol de Medicina Interna. L'obra constitueix una síntesi excepcional dels temes fonamentals de l'especialitat, amb un perfecte equilibri entre els dos objectius primordials: un enfocament clínic necessàriament pràctic i un gran rigor acadèmic i didàctic.

Cal destacar que en el seu Volum I conté la Secció VII-Part II dedicada íntegrament a les malalties autoimmunes sistèmiques, que ha estat redactada en la seva major part pels professors del Màster en Malalties Autoimmunes de la Universitat de Barcelona.