El Dr. Belenes parla de l'Hospital Clínic i del sistema sanitari actual a 'Redacción Médica'.

El Dr. Raimon Belenes, Director General de l'Hospital Clínic, va ser el convidat de 'Los Cafés de Redacción' del diari digital especialitzat 'Redacción Médica' el passat 16 de març, on va parlar de l'actualitat de l'Hospital i va donar la seva visió dels temes més candents de la gestió sanitària a Catalunya i Espanya.

Els temes tractats van ser diversos. De l'Hospital Clínic va destacar, entre altres, la diosincràsia particular del centre pel pes del sector mèdic en la seva gestió, l'alta competitivitat professional existent i el compromís previ dels professionals que venen al centre per a dedicar-se tant a l'assistència com a la recerca (la 'marca Clínic', com la va anomenar el Dr. Belenes). També va fer referència al problema més  important que pateix el centre avui dia i que és la manca d'espai, que condiciona negativament el seu creixement.

De la realitat sanitària actual, el Dr. Belenes va parlar de l'Atenció Primària i de la necessitat de modernització i augment de capacitat de ressolució i d'autogestió que precisa per a què millori també la resposta de l'atenció hospitalària; de la situació de millora de les urgències a Catalunya des de fa 3 anys, amb una frequentació cada any d'un 4-5% menor respecte l'anterior, gràcies en part a campanyes de concienciació ciutadana i a la presència de dispositius alternatius; de les causes de la manca actual de disponibilitat de professionals tant mèdics -per la inadequació de l'oferta i la demanda- com d'Infermeria -abandonament de la professió per part sobre tot de les infermeres per problemes de conciliació de la vida familiar-; de l'estat actual de les llistes d'espera, que ha millorat en quant a l'aplicació dels criteris clínics i dels plaços de ressolució però que encara té la necessitat de fer accions en favor de l'augment de la seguretat clínica; de la prescripció infermera, de la que en resta el dramatisme amb què s'ha tractat des de diversos àmbits; i dels problemes de sostenibilitat econòmica del sistema sanitari i les fòrmules alternatives exitents, com ara la limitació de la cartera de serveis i la millora en la gestió, terreny en el què el Dr. Belenes considera que encara hi ha molt a fer.

Fotografia: Miguel Angel Escobar - Sanitaria 2000 Per a més informació i enllaç a vídeos:  Redacción Médica