Reconeixement a la tasca del Dr. Santiago Suso al BST

Degut al canvi d’estatuts del Banc de Sang i Teixits (BST), la representació del Clínic a aquesta institució es redueix a un sol membre, el Director Mèdic de l’Hospital. Així doncs, el Dr. Santiago Suso, exdirector l’Institut Clínic d’Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques, deixarà de representar el Clínic al BST. És per aquest motiu que la Direcció Mèdica de l’Hospital Clínic vol expressar un especial agraïment a la dedicació i implicació que durant la seva carrera professional ha demostrat el Dr. Suso amb aquesta institució.

Santiago Suso ha estat membre del Consell d’Administració del BST, des de la fusió d’aquest organisme amb la Transplant Services Foundation fins ara. A més, també és membre de la Comissió Estratègica de Teixits del BST. La seva incorporació com a membre del Consell i de la Comissió va estar motivada pel fet de ser un expert en teixits i pioner de la seva obtenció, donació i utilització al Clínic i a tot el país.