Reforma de la Sala d’Hospitalització de l’Institut Clínic de Medicina Interna i Dermatologia

Per tal de millorar la qualitat d’atenció i servei als pacients de l’Hospital Clínic, s’ha dut a terme, en un període de 6 mesos, una reforma en profunditat de la sala d’Hospitalització de l’ICMiD, creada fa aproximadament 20 anys. La sala, de 583,4 m2, disposa de 9 habitacions dobles i 6 individuals. Com a principal novetat cal destacar una de les mesures d’eficiència energètica que l’Hospital vol anar implantant a totes les reformes previstes: el sistema d’il·luminació per Leds, que suposa un estalvi energètic a l’entorn del 25 %.

2blog1_250Per altra banda, a nivell d’obra civil s’ha dut a terme el revestiment de parets i sostres d’acord amb l’estàndard de qualitat Clínic, s’ha mantingut la distribució actual dels espais sense moure cap envà, s’han millorat l’accessibilitat als 4blog3_250lavabos -eliminant barreres arquitectòniques-  i s’ha aprofitat per adequar els espais a la normativa de sectorització contra incendis. A nivell d’instal·lacions, s’ha realitzat una reforma integral, millorant la ventilació i renovació de l’aire, i adequant la instal·lació elèctrica a la normativa de Baixa Tensió. Finalment, a nivell de fontaneria s’ha fet un anell nou d’Aigua Calenta Sanitària amb el sistema electromecànic de prevenció de legionel·la.