Representants de la Fundació DiabetesCero visiten l’IDIBAPS