La reutilització de marcapassos és una bona solució per fer-los més accessibles a les economies en desenvolupament

A les economies en desenvolupament hi ha pacients que no poden permetre’s un marcapassos i se’n retarda la implantació. La reutilització de dispositius ha estat una possible solució. Per abordar les preocupacions sobre la seva seguretat es va comparar una cohort de pacients implantats amb marcapassos reutilitzats i un grup control. Aquesta investigació es va dur a terme al Departament d’Electrocardiologia de l'Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (Mèxic), i va comptar amb la col•laboració del Servei de Cardiologia de l'Hospital Clínic - IDIBAPS de Barcelona. Els darrers autors de l'article publicat a la revista Circulation són el Dr. Josep Brugada, Director Mèdic de l'Hospital Clínic i cap d’equip de l’IDIBAPS, i el Dr. Pedro Iturralde, cap del Departament d’Electrocardiologia al centre de mexicà.

Es va estudiar una cohort de 603 pacients consecutius intervinguts entre els anys 2000 i 2010. Els pacients del grup d'estudi (n = 307) van rebre marcapassos reesterilitzats, i els pacients del grup control (n = 296) van rebre un marcapassos nou. Un total de 85 marcapassos van haver de ser retirats, 31 al grup control (10,5%) i 54 al grup d'estudi (17,6%), bàsicament per esgotament adequat de la bateria. El 1,7% dels nous marcapassos i el 3,6% dels que reesterilitzats van presentar un esgotament inesperat de la bateria, el 3,7% dels nous marcapassos i el 3,2% dels marcapassos reutilitzats es van associar amb una infecció relacionada amb el procediment, i un marcapassos del grup d'estudi es va espatllar.

Els investigadors conclouen que la reutilització de marcapassos és factible i segura i és una opció viable per als pacients amb bradiarítmies. Els resultats de les anàlisis publicades a Circulation suggereixen que, a part de l’escurçament en la durada de la bateria, la reutilització dels marcapassos no és pitjor que la utilització de nous dispositius. Per tant, són una bona solució per fer més accessibles aquests dispositius a les economies en desenvolupament.

Referència: Nava S, Morales JL, Márquez MF, Barrera F, Gómez J, Colín L, Brugada J, Iturralde P. Reuse of Pacemakers: Comparison of Short and Long-term Performance. Circulation. 2013 Mar 19; 127(11):1177-1183.