S'inaugura el nou CAP de Comte Borrell

El conseller de Salut, Boi Ruiz, i l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, van inaugurar dissabte 11 de febrer  el nou Centre d’Atenció Primària (CAP), el de Comte Borrell, a l’Eixample. Aquest nou centre, que va entrar en funcionament el 23 de novembre de l’any passat, até la població de referència corresponent a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Barcelona 2C, Esquerra de l’Eixample Rosselló, que comprèn unes 32.000 persones.

El nou edifici està ubicat al carrer de Borrell num. 305, en un solar de cessió municipal entre els carrers de Londres i París, i disposa d’uns 2.700 m2 construïts i distribuïts en planta soterrània, planta baixa, entresòl i cinc plantes. Dins el mateix edifici, el districte de l’Eixample hi ha ubicat el centre de serveis socials de la zona, que comparteix una part dels espais amb els serveis sanitaris.

Les noves instal·lacions disposen de 12 consultes de medicina de família (4 per planta), 12 consultes d’infermeria (4 per planta), 3 sales d’espera (1 per planta), 4 consultes d’atenció especialitzada, sala de proves funcionals, 2 sales d’urgències, box d’aturades, sala d’extraccions, sala d’atenció a l’usuari, sala per al personal, despatxos de direcció, consulta de treball social, consulta d’infermeria d’enllaç, sala de reunions, biblioteca, sala d’activitats grupals i vestidors. També inclouen els espais necessaris per a magatzem, neteja, serveis generals i instal·lacions.

descobriment de la placaL’equip que presta els serveis d'atenció primària el formen metges de medicina familiar i comunitària, professionals d’infermeria, treball social i personal d’atenció a la ciutadania, i està gestionat des del 2001 pel Consorci d'Atenció Primària de l'Eixample (CAPSE) - Clínic. Els serveis de pediatria i d’odontologia es continuen prestant a l’edifici del carrer de Rosselló, núm. 161. Aquest conjunt de professionals presta serveis integrals, amb activitats preventives i d’educació sanitària, un seguiment de les malalties cròniques i programes d’atenció domiciliària, en el marc del sistema públic de salut.

En la mateixa jornada, el conseller de Salut i l'alcalde de Barcelona van inaugurar també el nou Centre d'Atenció Primària (CAP) de Trinitat Vella, ubicat al districte de Sant Andreu de Barcelona.