S'inaugura la nova Aula "Rapid Recovery" d'educació de pacients d'artroplàstia de L'ICEMEQ

El  passat 7 de febrer, l'Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques (ICEMEQ) va presentar la nova aula "Rapid Recovery" d'educació de pacients d'artoplàstia, ubicada a l'escala 12 de la tercera planta de l'hospital. L'acte va anar a càrrec del Dr. Francesc Maculé, Cap de la Unitat de Patologia del Genoll, i la Sra. Teresa Faura, supervisora infermera de la mateixa Unitat, i entre els assistents es trobava el Dr. Josep M. Piqué, director general del Clínic, i el Dr. Santiago Suso, director de l'ICEMEQ.

La nova aula té com a objectiu la prestació d'una atenció personalitzada als pacients sotmesos a cirurgia protèsica, els quals tenen el repte d'assolir una màxima autonomia postcirurgia i recuperar la seva qualitat de vida. S'ha demostrat que la implicació del pacient i el seu entorn en la gestió del procés quirúrgic millora tots els indicadors de dolor, funció i satisfacció global. La Unitat d'Artroplàsties, mitjançant l'educació personalitzada al pacient i a l'entorn, fa que tots aquests paràmetres es vegin millorats.