Clínic Barcelona
Recerca

Suport de la Fundació Olga Torres pel grup IDIBAPS liderat pel Dr. Antonio Postigo

El projecte, a desenvolupar durant 2010 i 2011 pretén investigar el paper dels factors ZEB en la regulació de la cadherina E, la diferenciació epitelial en còlon normal així com durant la transformació oncogènica i metàstasi de carcinomes de còlon