Clínic Barcelona
Docència i Formació

Tècniques d’Emergència Vital: la Simulació és vital

Instructors de SIMCLÍNIC (grup de Simulació de l’Hospital Clínic) del Servei d’Anestesiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona van liderar un taller de simulació per l’aprenentatge d’habilitats tècniques i no tècniques, durant la realització de critotirotomia  i toracostomia, per a equips multidisciplinaris de metges i infermers.

L'entrenament de tècniques d'emergències vitals en una situació controlada d'alta fidelitat, va permetre augmentar la seguretat i l'eficiència del treball de l'equip en situació d'alt estrès.

Notícies relacionades