Tècniques no invasives identifiquen la regressió de la fibrosi després de la curació de l'hepatitis C en pacients trasplantats

Investigadors de la Unitat de Trasplantament Hepàtic de l'Hospital Clínic / IDIBAPS i del CIBEREHD han demostrat que la curació viral en pacients amb hepatitis C que han estat trasplantats permet la regressió de la fibrosi hepàtica. A més, mesurar la rigidesa del fetge mitjançant tècniques no invasives permet identificar aquells pacients en els que, tot i que s'elimini la infecció, encara tenen risc de complicacions. L'estudi, publicat a la revista Hepatology, l'han coordinat el Dr. Miquel Navasa, cap de la Unitat de Trasplantament Hepàtic i de l'equip Trasplantament de fetge i viabilitat de l'empelt de l'IDIBAPS, i el Dr. Gonzalo Crespo, del mateix equip.

Els avenços produïts en els darrers anys en el tractament amb antivirals per a l'hepatitis C han permès augmentar la taxa d'eradicació del virus fins i tot en aquells pacients amb cirrosi o que han estat trasplantats.

En l'estudi publicat a la revista Hepatology, els investigadors han avaluat l'impacte de l'eradicació del virus a la regressió de la fibrosi hepàtica en 112 trasplantats hepàtics. Han demostrat que aconseguir la resposta viral sostinguda (RVS) al tractament antiviral enfront de l'hepatitis C després del trasplantament hepàtic permet la regressió de la fibrosi en el 67% dels pacients. Fins i tot en aquells pacients amb cirrosi, l'estadi més greu d'afectació de l'òrgan trasplantat, la fibrosi millora en un 43%. A més, aquests pacients presenten millores significatives en la pressió portal de l'empelt i una major supervivència que els pacients que responen al tractament antiviral però no presenten regressió de fibrosi.

L'estudi, el primer signant del qual és el Dr. Ezequiel Mauro, mostra a més que el mesurament de la rigidesa hepàtica, un mètode no invasiu que es realitza de forma ràpida a la consulta externa, permet no només identificar els pacients amb més probabilitats de regressió de la fibrosi, sinó també a aquells pacients que arriben a la RVS i continuen presentant hipertensió portal clínicament significativa o fibrosi avançada.

Segons expliquen els Drs. Gonzalo Crespo i Miquel Navasa, "la major contribució d'aquest estudi és la demostració de la utilitat dels mètodes no invasius després de la resposta viral sostinguda (RVS) en el trasplantament hepàtic. Les dades que hi ha sobre la utilitat d'aquests mètodes en aquest context són molt escassos, pel que el seu ús no es recomana en les guies clíniques ". "El nostre estudi, realitzat en una cohort considerable de pacients, suggereix que el mesurament de rigidesa hepàtica després de la curació viral en pacients trasplantats pot ser útil per identificar aquells pacients que malgrat eliminar la infecció continuen presentant risc de complicacions", conclouen.

Referència de l’article:

Portal pressure and liver stiffness measurements in the prediction of fibrosis regression after SVR in recurrent hepatitis C. Mauro E, Crespo G, Montironi C, Londoño MC, Hernández-Gea V, Ruiz P, Sastre L, Lombardo J, Mariño Z, Díaz A, Colmenero J, Rimola A, Garcia-Pagan JC, Brunet M, Forns X, Navasa M. Hepatology. 2017 Sep 27. doi: 10.1002/hep.29557