The Lancet Psychiatry dedica un 'Insight' al Dr. Eduard Vieta i els trastorns bipolars