La tos aguda no ha de ser un símptoma guia per a la prescripció d’antibiòtics

La infecció aguda no complicada del tracte respiratori inferior, entesa com a tos durant menys de 28 dies, és la malaltia aguda més comuna a l'Atenció Primària dels països desenvolupats. Fins i tot als països amb una menor taxa de prescripció d’antibiòtics, la majoria dels pacients amb aquests símptomes rebran un tractament antibiòtic. A pesar de què existeix consens al voltant de la necessitat de restringir l'ús d'antibiòtics en les infeccions d'aquest tipus, encara no s’ha tancat el debat sobre l'equilibri entre els danys i beneficis que comporten. The Lancet Infectious Diseases ha publicat un article liderat pel consorci GRACE per afrontar aquest problema. El treball, en el que han participat més de 2.000 pacients procedents de centres d’Atenció Primària de 12 països, conclou que, quan no hi ha sospita clínica de pneumònia, l'amoxicil·lina no és efectiva contra la infecció aguda no complicada del tracte respiratori inferior. Un dels autors de l'article és el Dr. Antoni Torres, catedràtic de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i cap de l'equip IDIBAPS Investigació aplicada en malalties respiratòries infeccioses, malalt crític i càncer de pulmó. Ell ha coordinat, juntament amb la Dra. Núria Sánchez i la infermera Patrícia Fernández, les tasques desenvolupades pels professionals del Centre d'Atenció Primària Casanova (CAP Casanova, Barcelona).

Informació via: www.idibapsrespiratoryresearch.org