Transplant Biomedicals, spin-off de l'IDIBAPS, obté 1,5 milions d'euros

Transplant Biomedicals, spin-off de l'IDIBAPS creada el 2014 fruit de la recerca en trasplantament d’òrgans del grup de la Dra. Carmen Peralta, ha tancat una ronda de finançament d'1,5 milions d'euros liderada per Kereon Partners i en la qual també han participat Caixa Capital Risc i altres inversors privats. Els recursos obtinguts es destinaran a accelerar el desenvolupament i comercialització d'un innovador dispositiu mèdic de preservació i transport d'òrgans abdominals i toràcics per a trasplantament. La spin-off la van crear la Dra. Carmen Peralta, el Dr. Jordi Gracia-Sancho i la Dra. Anna Novials, investigadors de l'IDIBAPS.

En l'actualitat, el transport i la conservació d'òrgans es realitzen principalment en neveres isotèrmiques comuns (tipus picnic), i no hi ha cap mecanisme que permeti preservar en condicions òptimes l'estat de l'òrgan en condicions estàtiques de preservació des de la seva extracció fins a la seva implantació. Això comporta una baixa eficàcia i per tant un increment de la despesa a mitjà i llarg termini per als sistemes nacionals de salut.

Transplant Biomedicals està desenvolupant una innovadora i singular tecnologia per prevenir les lesions que tenen lloc durant el transport dels òrgans que van a sotmetre a trasplantament. Permet la seva conservació integral ja que redueix el dany per isquèmia durant un període major de temps, de manera que augmentaria la viabilitat dels empelts.

"Aquesta nova injecció de capital, ens permetrà accelerar el desenvolupament d'aquesta tecnologia mèdica pionera, tant en hospitals com en laboratoris. El nostre objectiu és iniciar la comercialització del sistema entre 2017 i 2018 i accedir a un mercat que representa més de 160 milions d'euros. Alhora, volem augmentar la quantitat d'òrgans viables que hi ha arreu del món i contribuir, en definitiva, a salvar vides", explica Ignasi Heras, CEO i cofundador de l'spin-off.

"L'ús del nou dispositiu comportaria un estalvi hospitalari d'entre un 5% i un 10% per trasplantament, principalment gràcies a un menor nombre de re-hospitalitzacions, disminució de llistes d'espera i reducció del cost de transport per mitjans urgents", comenta la Dra. Carmen Peralta, co-fundadora de l'spin-off i Cap del Grup de Recerca Protective strategies against Hepatic ischemia-reperfusió injury l'IDIBAPS.