Un "clip" permet reparar la vàlvula mitral cardíaca sense cirurgia

L'Hospital Clínic de Barcelona ofereix per primera cop a Catalunya la possibilitat de reparar la vàlvula mitral cardíaca sense passar pel quiròfan. Un nou dispositiu "clip" es presenta com la millor opció no invasiva per disminuir el grau d'afectació de les vàlvules del cor i millorar la clínica i el pronòstic en pacients amb insuficiència cardíaca, la segona causa més freqüent d'ingrés hospitalari a Espanya.

No totes les vàlvules mitrals afectades són òptimes per insertar aquest clip. Segons el Dr Manel Sabaté, cap del servei de Cardiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, "hi ha uns estrictes criteris anatòmics per la seva col·locació que permeten enganxar bé el clip als vels de la vàlvula mitral. A més, es tracta d'un procediment complex que requereix fins a 98 passos per a col·locar el clip". El principal avantatge d'aquest sistema és que no es necessita un quiròfan per reparar la vàlvula, "es realitza a la sala d'hemodinàmica amb anestèsia, en lloc d'un quiròfan amb cirurgia extracorpòria. La recuperació i despertar post-anestèsic és a la mateixa sala d'hemodinàmica. La intervenció dura aproximadament de dues a tres hores ", afegeix el Dr Sabaté.

Com es porta a terme aquesta tècnica?

Un dispositiu en forma de pinça s'insereix per la vena femoral fins a arribar al cor. Guiada mitjançant ecocardiografia esofàgica, aquesta pinça travessa les cavitats cardíaques i s'enganxa en els vels de la vàlvula mitral. Un cop acoblat, es produeix un "efecte pinça" que deixa dos buits de menor calibre, de manera que s'evita que la sang s'escapi cap a fora en cada contracció cardíaca en tancar millor la vàlvula mitral.

Gairebé sense molèsties ni complicacions, el clip millora l'anomenada "classe funcional" del cor, grau d'afectació de la capacitat física d'una persona induïda per una malaltia cardíaca i per la qual s'ofeguen els malalts amb valvulopatia mitral, que es mesura l'1 al 4: grau 4 (ofec en repòs), grau 3 (ofec amb menys esforç), grau 2 (ofec amb més esforç) i grau 1 (ofec amb molt d'esforç). Amb aquesta nova tècnica, el pacient baixa d'un nivell de grau 3-4 a un de grau 2-1, de manera que millora considerablement la seva qualitat de vida. Igualment, a més de millorar els símptomes, s'aconsegueix un estalvi considerable de cirurgies reincidents.

Amb aquest sistema s'evita la cirurgia a cor obert i el pacient és a casa als dos dies de ser intervingut. "Aquest mètode mínimament invasiu permet reparar l'afecció valvular als pacients més greus i que presenten un elevat risc si es planteja reparar la insuficiència valvular mitjançant cirurgia", assenyala el Dr Sabaté. Al Clínic de Barcelona s'han intervingut tres persones amb aquest mètode, i s'estima que puguin tractar unes 15 persones a l'any.

Un altre benefici és la reducció del nombre d'ingressos per insuficiència cardíaca. "Els pacients amb insuficiència mitral funcional important solen reingressar sovint", aclareix el Dr Sabaté. "Amb aquesta tècnica no haurien de fer-ho pel que disminuiria la càrrega econòmica i assistencial per insuficiència cardíaca en els hospitals. Tot i això, els criteris clínics per accedir-hi són encara molt estrictes ".

Aquest nou dispositiu anomenat Mitraclip i fabricat per l'empresa Abbott, es va introduir a Europa l'any 2010. Des de llavors s'han realitzat uns 1000 casos. A Espanya, els primers centres a utilitzar, 3 mesos enrrere, van ser hospitals d'Andalusia, Madrid i Castella Lleó, mentre que a Catalunya ha estat l'Hospital Clínic, centre de referència nacional en cirurgia de reparació mitral, el primer a implantar aquest clip, iniciat el seu camí en el tractament mínimament invasiu mitjançant cateterisme cardíac (sense cirurgia).