Un dispositiu de "suport vital" per als fetges pot millorar els resultats dels trasplantaments

Metges i investigadors de l'Hospital Clínic - IDIBAPS han participat en un estudi que demostra que preservar els fetges a la temperatura corporal pot millorar els resultats del trasplantament i augmentar el nombre de donants viables de fetge. Això s'aconsegueix gràcies a un dispositiu de perfusió hepàtica normotèrmica, que manté l'òrgan en condicions semblants a les fisiològiques.

En l'estudi, publicat a la revista Nature i liderat per la Universitat d'Oxford, hi han participat el Dr. Juan C. García-Valdecasas, Consultor Sènior del Servei de Cirurgia General i Digestiva, Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments del Clínic, i el Dr. Mihai Pavel, especialista del mateix servei.

L'augment de la incidència de malalties hepàtiques ha fet que la quantitat d'òrgans viables per a trasplantament sigui insuficient. Molts dels fetges per a trasplantament es consideren de molt alt risc i són més susceptibles al dany durant la refrigeració utilitzada per preservar els òrgans fins al trasplantament. La viabilitat hepàtica no es pot mesurar durant l'emmagatzematge en fred, ja que suprimeix l'activitat cel·lular normal queda suprimida. Una alternativa prometedora consisteix a mantenir els fetges dels donants a la temperatura corporal, subministrant a l'òrgan sang oxigenada, medicaments i nutrients, igual que un pacient amb suport vital, a gràcies a una dispositiu de perfusió normotèrmica.

Per a l'estudi publicat a Nature, els investigadors van comparar l'emmagatzematge convencional en fred amb la màquina de perfusió normotèrmica en 220 pacients amb trasplantament de fetge. En mesurar els biomarcadors de dany hepàtic van trobar una reducció del 50% en la lesió de l'empelt en la preservació normotèrmica en comparació amb l'emmagatzematge en fred, un augment del 54% en la durada mitjana de preservació dels fetges i un 50% menys d’òrgans descartats. "A més, en l'any posterior al trasplantament, no vam trobar diferències significatives en les taxes de complicació del conducte biliar o les taxes de supervivència del fetge trasplantat i del pacient entre els dos tipus de preservació", explica Mihai Pavel, coautor de l'estudi .

"El principal avantatge de la perfusió normotèrmica és que ens pot permetre controlar la viabilitat del fetge a trasplantar i saber amb antelació si l'òrgan funcionarà en el receptor", explica el Dr. Juan Carlos García-Valdecasas. "Aquesta tècnica de preservació pot augmentar de forma substancial el nombre d'òrgans viables i el temps fins que el fetge pot ser trasplantat, el que permetrà reduir les taxes de mortalitat en la llista d'espera", conclou.

Referència de l’article:

A randomized trial of normothermic preservation in liver transplantation. Nasralla D, Coussios CC, Mergental H, Akhtar MZ, Butler AJ, Ceresa CDL, Chiocchia V, Dutton SJ, García-Valdecasas JC, Heaton N, Imber C, Jassem W, Jochmans I, Karani J, Knight SR, Kocabayoglu P, Malagò M, Mirza D, Morris PJ, Pallan A, Paul A, Pavel M, Perera MTPR, Pirenne J, Ravikumar R, Russell L, Upponi S, Watson CJE, Weissenbacher A, Ploeg RJ, Friend PJ; Consortium for Organ Preservation in Europe. Nature. 2018 May;557(7703):50-56. doi: 10.1038/s41586-018-0047-9.