Un equip Clínic-UPC cerca microfinançament per a la recerca d'una eina diagnòstica en leucèmies i limfomes